Om oss

Publisert 24.11.2016 kl. 00.01.

 

«Tysnes» er lokalavisa for tysnesingar – heime og ute

 

Etablert i 1953

 «Tysnes» vart etablert i 1953. Fyrste utgåva kom 2. juli. I 25 år kom avisa ut kvar 14. dag. Frå 1979 vart «Tysnes» vekeavis, med utkome kvar torsdag.

Gjennom eit folkeleg engasjement med Nils Håland som pådrivar og fleire andre lokale eldsjeler, mellom anna forfattar Johannes Heggland, vart Tysnes Bladlag etablert på vårparten i 1953.

Tysnes Bladlag gav ut «Tysnes» fram til 2001. Då vart Bladet Tysnes AS  etablert. Alle abonnentane fekk tilbod om å vera aksjonærar. Til slutt var det om lag 170 som teikna seg, dei fleste med to og tre aksjar.

 

Kontaktledd til Amerika

Initiativtakarane i 1953 hadde to viktige mål med eit nytt bygdeblad for Tysnes.

«Tysnes» skulle vera eit kontaktledd bygdene imellom, men og eit viktig kontaktledd for alle utflytta tysnesingar i Amerika.

I 2016 er «Tysnes» framleis eit viktig kontaktledd, både mellom folk som er busette på Tysnes, men og mellom folk heime og ute. Framleis har «Tysnes» ein del abonnentar i USA, sjølv om talet på desse har minka med åra.

Folk som er busette utanfor kommunen er i 2016 ein viktig grunnpilar for at «Tysnes» eksisterer som lokalavis. Over halvparten av avisopplaget går til faste abonnentar utanfor Tysnes.

 

Høgast i Norge

«Tysnes» er pr 2016 den avisa i Norge som har høgast opplagstal i høve til innbyggjartalet. Siste godkjent opplagstal er 2.251.

 

www.tysnesbladet.no er nettavisa til «Tysnes».

 

 

«Tysnes» har kontorlokale i kraftlagsbygget i Våge, like ovanfor ferjekaien.

Adresse: Bladet Tysnes AS, Teiglandsvegen 5, 5680 Tysnes.

Tlf. sentralbord: 53 43 22 20

 

Kontakt «Tysnes»

Telefon sentralbord/redaksjon/annonsar/abonnement:                       53 43 22 20 

E-post abonnement: abonnement

Direkte-telefonar

Camilla Korsnes:    53 50 25 10 (fotograf/journalist/sentralbord) camilla

Morten Haaland:        53 50 25 15 / 970 23 126 (annonsar/trykksaker) morten

Marita Bakke:            53 50 25 16 (grafisk) marita

Randi Kleppe              53 50 25 18 / 458 62 185  (journalist) randi

Kristine N. Thorsen     53 50 25 14 / 959 28 956 (journalist) kristine

Ole Skaten                  53 50 25 12 / 970 29 220 (redaktør/dagleg leiar) ole

Vakttelefon, redaksjon 48 20 56 60 redaksjonen

 

Annonsar:
Vil du ha annonse på www.tysnesbladet.no eller i papiravisa?

Send det til: morten

 

Siste saker Gå til framsida

Fylkesutvalet vil ha sørleg kryssing i Langenuen

Hordaland fylkesutval gjekk i går torsdag inn for at E39 bør kryssa Langenuen i sør, mellom Hodnanes og Jektevik. Fylkesutvalet rår også til at Bårdsund vert kryssa med senketunell, og ikkje med bru. Eit knapt fleirtal vil også gjera ei ny kostnadsvurderingvurdering av indre trasé dersom prosjektet ikkje er gjennomførbart på grunn av for høge kostnader.

Lothepus er klar for Tysnesfest

Vinnaren av Farmen Kjendis, og mr. Fjorden Cowboys, Leif Einar Lothe, tek med seg bandet sitt til Tysnesfest i sommar. Torsdag kveld går dei på scenen på Gjerstad.